2015 mAmunigaL thirunakshathra mahOthsavam

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImath varavaramunayE nama: Nov 6th to 15th – Daily puRappAdu, thirumanjanam, 4000 dhivya prabandha sEvAkAlam, etc. adhyApaka kainkaryam by Sri varavaramuni sambandhis trust (http://varavaramuni.com) Invitation/schedule – http://thirukkannamangai.koyil.org/?p=280 day 1 Full set of pictures at https://plus.google.com/photos/107723698299182214927/albums/6214185693551560961 Morning thiruppallANdu, thiruppAvai – nithyAnusandhAnam at perumAL sannidhi mAmunigaL uthsavam beginning with thiruppallANdu, … Continue reading 2015 mAmunigaL thirunakshathra mahOthsavam